SIKCA SORULAN SORULAR

Sosyal ağda paylaş

1

Tüm toplu ısınma olan konutlarda ısı paylaşım sistemi zorunlu mudur?

Eğer merkezi sistemli bina inşaat ruhsatı ve proje onayları 2/5/2007 tarihinden sonra ise yani bu tarih itibarıyla yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince ısı ve sıcaklık kontrol elemanlarının kullanımı zorunludur. Dolayısı ile bu sistemlerin kullanıldığı binalarda da gider paylaşımı için bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

 

Mevcut merkezi sistemli binalarda ise yine 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçilmesi zorunludur.

 

Yani konuyu mevcut ve yeni yapılacak merkezi sistemli binalar olarak değerlendirmek gerekir. Buna göre, yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda zorunluluk 2/5/2007 tarihi itibarıyla var olmakta olup, mevcut merkezi sistemli binalarda ise 2/5/2012 tarihi itibarıyla bu sisteme geçmiş olunması gerekmektedir.

2

Boş olan dairede ki ısınma giderlerinin paylaştırılması nasıl yapılacaktır?

14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınam ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte" de Uygulamalar başlıklı madde (5) 6. paragrafında; "(6) Merkezi sistemlerde ısıtma yapılan bağımsız bölümlerde ki mahal sıcaklıkların asgari 15 Derece olacak şekilde ayarlanır". Bu madde gereğince boş olan dairenizi en az 15 derece ısıtmanız gerekmektedir.

 

Bu sistemle hesaplama yöntemi şu şekildedir; toplam ısı giderlerinin %70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Diğer %30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıtları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı gideri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

3

Termostatik vana zorunlu mudur?

14.04.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 26847 (Mükerrer) sayılı yönetmeliğin 5. Madde 5. paragrafında "Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215 e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır" deniliyor, yani zorunludur.

4

Isı sayacı montajında nelere dikkat edilmelidir.

Isı sayacının dönüş hattına takılmasına özen gösterilmeli ve sayacın gövde üzerindeki takılma yönüne uygun takılması sağlanmalıdır. Sayaç önüne mutlaka pislik tutucu konulmalıdır.

5

Sayaç sensörleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Isı sayacı sensörleri DIN EN 60751 Normuna uygun ve bir adedi kırmızı, bir adedi mavi işaretlenmiştir. Kırmızı ucu tesisattaki sensör kovanlı (Termokupl) vanaya takılır. Sensör kovan çapı 5mm, bağlantı dişi M10x1 diştir.

                                                                          info@lifosas.com

..................................................................................

..................................................................................

                                                                         satis@lifosas.com

..................................................................................

                                                           teknikdestek@lifosas.com

..................................................................................

Lifos Ölçü Aletleri A.Ş.  Copyright 2013

Duyurular

.....................................................................................................................................................................

           Lifos Ölçü Aletleri A.Ş.  23-26 Mayıs 2013 Ankara Sodex Fuarına Katıldı.

           Fuar fotoğraflarını görmek için tıklayınız.

           Merkezi ısınma ve sıcak su yönetmeliği yayınlandı.

           Yönetmeliği okumak için tıklayınız.

           Merkezi ısıtmada ısı paylaşım cihazları zorunlu hale geldi

           Haberin detaylarını görmek için tıklayınız.

.......................................................................................................................................................................